Przyznanie środków na realizacje przeciwdziałaniu skutkom SARS-CoV-2

0 comments

Dzień Dobry,

Chciałbym dziś z Wami podzielić się dobrą nowiną, dobra nowina dotyczy kolejnego dofinansowania w ramach działań Fundacji na Rzecz Aktywnego Rozwoju Telemedycyny i e-Zdrowia w Polsce i jej celom statutowym. Radość jest o tyle podwójna i bardzo miło pisać o tym, ponieważ miałem duży wkład w pomysł i realizację tego małego przedsięwzięcia. Mam nadzieje, że nie tylko Szczecin ale także inne miasta w Polsce będą mogły z takiego pomysłu skorzystać i będą przeciwdziałać skutkom SARS-CoV-2 za pomocą telemedycyny. A teraz przedstawie Wam o co chodzi (opierając się na informacjach z naszej fundacji):

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Fundacja na Rzecz Aktywnego Rozwoju Telemedycyny i e-Zdrowia w Polsce – „Fundacja e-Medycyna” ponownie otrzymała mikrodotacje w programie „Wsparcie Doraźne”. Cieszymy się tym bardziej, iż tym razem pomagamy na większej ilości pól na naszym lokalnym terenie działania (jakim jest miasto Szczecin) i tym bardziej, gdyż otrzymaliśmy maksymalną ilość środków do wykorzystania czyli 6000zł (3 x 2000zł). Pieniądze kolejny raz przekazała nam Fundacja Sektor 3 w ramach szczecińskiego programu regrantingu dla organizacji pozarządowych (mikrodotacji).

Zasady konkursu #mikroDOTACJE 2020 nabór – „Wsparcie doraźne”.

Celem naboru było przeciwdziałanie skutkom pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Szczecińskie organizacje pozarządowe aktywnie angażują się w realizację działań w sferze pożytku publicznego. Mają ogromny potencjał i wartościowe pomysły. Niestety, w zaistniałej sytuacji związanej z walką z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, wszyscy znaleźliśmy się w sytuacji wymagającej nowych, alternatywnych rozwiązań służących przeciwdziałaniu skutkom pandemii. Na przeszkodzie w ich realizacji stoją problemy z pozyskaniem środków finansowych – zapraszamy do skorzystania z możliwości programu #mikroDOTACJE2020. Zapraszamy do udziału w programie #mikroDOTACJE 2020 nabór – „Wsparcie doraźne”. Celem naboru jest wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, w zakresie przeciwdziałania skutkom pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Do udziału w konkursie zapraszamy grupy nieformalne oraz wszystkie organizacje pozarządowe z Gminy Miasto Szczecin, które mogą aplikować o 2000 zł na swoje projekty.

W ramach konkursu rozdysponujemy do 38 200 zł, o które mogą ubiegać się organizacje pozarządowe ze Szczecina, realizujące wyłącznie działania prowadzone na rzecz mieszkańców Szczecina i mające na celu  przeciwdziałanie i łagodzenie skutków  pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, odpowiadające ich potrzebom obecnie i w przyszłości. Organizacja ubiegająca się o środki finansowe musi zapewnić min. 10% wkładu własnego (dopuszczalny jest każdy rodzaj wkładu własnego: finansowy, lub/i osobowy).

Z jakim pomysłem wystąpiliśmy:

Telemedycyna w pomocy w przeciwdziałaniu skutkom pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 w Szczecinie

mąjącym na celu:

Wyposażenie (tzn. zakupienie, przekazanie i wdrożenie) dla:

  • Klubu Seniora (ul. Sławomira 10, 71-621 Szczecin)
  • Domu Chronionego dla Seniorów (ul. Chodkiewicza 10/2, 70-306 Szczecin)
  • Domu Chronionego dla Seniorów (ul. Bolesława Śmiałego 36/1 Szczecin)

w nowe urządzenie Eho Mini Event Holter służące do robienia badań kardiologicznych bez wychodzenia z placówki i ich przesyłanie do centrum telemedycznego. Dzięki urządzeniu odpowiemy na zapotrzebowanie lokalne (palące potrzeby) monitoringu kardiologicznego w tym ratowanie życia oraz wykorzystamy najlepszą formę przeciwdziałania skutkom pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 w Szczecinie – czyli seniorzy robiący badania bez wychodzenia z placówki.

Zespół Fundacji e-Medycyna przeprowadził bardzo dokładną analizę sytuacji wpływu pandemii SARS-CoV-2 w Szczecinie. Będąc w kontakcie telefonicznym z:
– pacjentami
– opiekunkami osób starszych i niepełnosprawnych
– personelem medycznym (lekarzami, pielęgniarkami)
– szpitalami,
– radnymi.
Przeanalizowaliśmy szereg danych gdzie taka pomoc jest najpotrzebniejsza i określiliśmy główne problemy z jakimi borykają się mieszkańcy Szczecina. Po umieszczeniu ogłoszenia w internecie (poniżej jego treść):

Otrzymaliśmy wiele próśb o wsparcie ośrodków gdzie zakup sprzętu Eho Mini Event Holter rozwiązałby problem badań, które przeprowadzane byłyby na miejscu i nie narażałyby seniorów na zarażenie. Z badań wynika że seniorzy są najbardziej narażoną grupą na pandemię SARS-CoV-2.

Główne problemy na które dajemy rozwiązanie to:
– brak świadomości, że istnieje rozwiązanie ograniczające rozprzestrzenianie koronawirusa.
– utrudniony dostęp do lekarzy w czasie pandemii, szpitale przyjmują tylko w bardzo określonych przypadkach narażenia życia. Pacjenci zanim przekroczą bramy szpitala są bardzo restrykcyjnie sprawdzani, jest to bardzo energo-, praco-, czaso-chłonne.
– pacjenci nie muszą wychodzić z placówki. Pielęgniarka, opiekunka środowiskowa lub sam pacjent może sam wykonać badanie w parę minut.
– nie narażamy osób z zewnątrz, urządzenie może służyć do przepadania dowolnej ilości osób bez wychodzenia z placówki.
– ratowanie życia. Gdy pacjent ma problemy kardiologicznie (seniorzy grupa najbardziej obarczona problemami kardiologicznymi) liczy się niemalże każda sekunda.

Badania EKG, będą mogły odbywać się dzięki  liderowi usług telekardiologicznych na Pomorzu Zachodnim – TeleCardio Sp. z o.o. Sp. k.

Dziękujemy za zaufanie, będziemy na bieżąco informować o poczynionych krokach.

Wyniki naboru Wsparcie doraźne w konkursie #mikroDOTACJE2020

Share This:

Comments ( 0 )

    Leave A Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *