AKTYWNOŚĆ

Aktywność

Poniżej chciałbym zaprezentować Wam swoją faktyczną (udokumentowaną) aktywność. Na 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości (11.11.2018r.) oraz za Waszymi namowami chce przedstawić wszystkie inicjatywy, działania, sytuacje w które się angażuje i które pozwolą pomóc społeczeństwu. Co najważniejsze zmieniać rzeczywistość na lepszą, aby lepiej się żyło… nie tylko w Szczecinie ale także na terytorium Rzeczypospolitej. Wierzę, w to…a wręcz jestem pewien, że te wszystkie inicjatywy które prowadzę non-profit, zmienią się w działania polityczne. Oto one:

L.P. Działanie, aktywność, inicjatywa Link Miejsce Data
1. Wykonywanie bezpłatnych badań EKG i badań telemedycznych dla osób (mieszkańcy Szczecina i okolic) uczestniczących w konferencji organizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie oraz Polskie Towarzystwo Gerontologiczne pt. „Psychoterapia wyzwaniem przyszłości”. Badania wykonywałem w ramach Fundacji e-Medycyna. (kliknij) Neto Arena,
ul. W. Szafera, Szczecin
08.11.2018r.
2. Dostarczenie wyspecjalizowanego sprzętu telemedycznego na najwyższym poziomie i podłączenie do platformy telemedycznej pacjentów (osób starszych i niepełnosprawnych). Przeszkolenie personelu (opiekunki środowiskowe) w przeprowadzaniu badań na co dzień a także podczas nagłych incydentów (np. zawał serca). Przeprowadzanie badań monitoringowych cyklicznie (badania EKG). (kliknij) Mieszkanie chronione, ul. Mickiewicza 69b/1, Szczecin 15.11.2018r.
3. Prowadzenie warsztatów telemedycznych dla seniorów (prowadzili także: profesor Jarosław Gorący i Krzysztof Przybycień – SPSK2 PUM w Szczecinie) dla Dziennego Domu Seniora „WIGOR”. Zakres: telekardiologia i profilaktyka zdrowotna serca, zastosowanie nowoczesnych urządzeń telemedycznych w praktyce dla seniorów. (kliknij) Dzienny Dom Seniora „WIGOR” ul. Królowej Jadwigi 45 A i 45 C, Szczecin 19.11.2018r.
4. Badania telemedyczne w mieszkaniach chronionych dla seniorów ul. Piastów i ul. Mickiewicza w Szczecinie. Podłączanie pacjentów do aparatów, wykonywanie badań i przesyłanie do centrum telemedyczego. (kliknij) Mieszkanie chronione, ul. Mickiewicza i Piastów, Szczecin 22.11.2018
5. Udział w Gali obywatelskiej 2018 gdzie podsumowuje się działania obywatelskie, wyróżnia społeczników i pokazuje, co się udało dokonać. Gala jest uhonorowaniem i podziękowaniem dla tych, którzy na co dzień bezinteresownie pomagają innym. (kliknij) Teatr Lalek „Pleciuga”, Szczecin 05.12.2018
6. Organizacja zbiórki pieniędzy na miniaturowy, mobilny aparat do telediagnostyki oraz do telemonitorowania  kardiologicznego pacjenta (EHO MINI EVENT HOLTER). (kliknij) cała Polska 30.01.2019
7. Udział w Projekcie Dbam o Zdrowie (profilaktyka raka szyjki macicy, raka jelita grubego) podczas 46 Maratonu Dębno. Działania w ramach Fundacji e-Medycyna wraz ze Szpitalem w Dębnie. (kliknij) Dębno 07.04.2019
8. Udział w Projekcie Dbam o Zdrowie (profilaktyka raka szyjki macicy, raka jelita grubego) podczas V Biegu Przełajowego Śladem Templariuszy. Działania w ramach Fundacji e-Medycyna wraz ze Szpitalem w Dębnie. (kliknij) Chwarszczany 18.05.2019
9. Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży Karwowo – organizacja zajęć dla matek i opieka wolontariuszy nad dziećmi w trakcie zajęć (kliknij) Karwowo 12 22.06.2019
10. Czwartki z telemedycyną – I spotkanie – organizacja wykładu o telemedycynie, wykonywanie badań pomiar ciśnienia, cukru, EKG dla uczestników wydarzenia (kliknij) TeleCardio
Szczecin
19.09.2019
11. Czwartki z telemedycyną – II spotkanie – organizacja wykładu o telemedycynie, wykonywanie badań pomiar ciśnienia, cukru, EKG dla uczestników wydarzenia (kliknij) TeleCardio
Szczecin
03.10.2019

Inne:

L.P. Działanie, aktywność, inicjatywa Link Miejsce
1. Warsztaty i badania telemedyczne dla mieszkańców Chłopowa w ramach projektu „Mobilna Pomagalnia Społeczna” (kliknij) Chłopowo 22.07.2017r.
2. Warsztaty i badania telemedyczne dla mieszkańców Sulimierza w ramach projektu „Mobilna Pomagalnia Społeczna” (kliknij) Sulimierz 22.07.2017r.