Aukcje charytatywne (czyli jak pomagam) – działania na rzecz Fundacji E-medycyna

0 comments

Cześć Wam :), oprócz wieloletniej pracy jako menedżer (od prowadzenia zespołów sprzedażowych, rekrutacji, rozwoju firm, projektów i inne), jestem także wiceprezesem w Fundacji na Rzecz Aktywnego Rozwoju Telemedycyny i e-Zdrowia w Polsce - "Fundacja e-medycyna". Otrzymałem te wyróżnienie w maju 2015r. (wpis fundacji w krs 06.05.2015r.). Od tamtej pory (już dwa lata) działam w fundacji jako wolontariusz i z całych sił wspieram jej działanie w każdej akcji, a także wykazuję własną inicjatywę do tworzenia nowych. Jedną z takich inicjatyw są comiesięczne lokalne aukcje charytatywne.

Celem naszej Fundacji jest wspieranie rozwoju telemedycyny i e-zdrowia w zakresie działalności naukowej, usługowej, a także prowadzonych badań klinicznych oraz szeroko rozumianej profilaktyki i działalności propagowania zachowań prozdrowotnych i promowania zdrowia. Działalność w zakresie ochrony zdrowia polegających na ratowaniu życia chorych i działanie na rzecz poprawy ich stanu zdrowia.

Na mojej stronie utworzyłem nową zakładkę o nazwie Fundacja/Wolontariat a w niej podstronę o tytule Aukcje Charytatywne. Tutaj udostępniam aktualne informacje o utworzonych przeze mnie aukcjach charytatywnych. Informacje zamieszczam głównie na stronie www.emedycyna.org oraz na stronie facebook fundacji. Jednak, także tutaj będziecie mogli się dowiedzieć coś więcej,  m.in. jak wspierać działania fundacji.

Dlaczego?

Dla tych którzy niewiedzą, zajmuję się wolontariatem w "fundacji e-medycyna". Uczestniczę w projektach ogólnopolskich, ale nie zapominam o swoim „szczecińskim podwórku” i planuję, różne, nawet najmniejsze inicjatywy by pomóc najuboższym i najbardziej potrzebującym (sprzęt i badania telemedyczne nie są tanie). Wyszedłem z inicjatywą tworzenia licytacji charytatywnych gdzie zazwyczaj nagrodą jest - świetna pocztówka zagraniczna i badanie EKG (aparatem EHO Mini) wraz z opisem kardiologa gratis.

Na jaki cel?

Cała kwota z aukcji charytatywnej, jest przeznaczana na cele statutowe "fundacji e-medycyna”. Obecnie celem nadrzędnym jest zbiórka na 2 aparaty do pomiaru EKG i podłączenie ich do systemu, aby pacjenci mogli za darmo korzystać z aparatów i platformy telemedycznej. Możecie się spodziewać, że w najbliższym czasie wyjdę ze zbiórką charytatywną także na inne miasta w Polsce.

 

Poniżej lista już utworzonych aukcji charytatywnych:

L.p.   Nazwa aukcji Start Koniec Kwota Zwycięzca Miejscowość
 
3   Aukcja charytatywna nr 3 / 2017 19.05.17 02.06.17 50zł Anna Czerwińska Szczecin 

Aukcja charytatywna nr 3 (2017) fundacja e-medycyna

 
2   Aukcja charytatywna nr 2 / 2017  10.04.17 24.04.17  100 zł  Jacek Ostaszewski   Szczecin

Aukcja charytatywna nr 2 (2017) fundacja e-medycyna

 
1   Aukcja charytatywna nr 1 / 2017 10.03.17 24.03.17 150 zł Marta Lis-Ciszek Szczecin

Aukcja charytatywna nr 1 (2017) fundacja e-medycyna

Share This:

Comments ( 0 )

    Leave A Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *