Praca w komisji konkursowej ds. NGO w UM Szczecin w 2021r.

Jest mi niezmiernie miło poinformować, że już kolejny rok z rzędu jestem członkiem prac w komisjach konkursowych w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Gminę Miasto Szczecin na realizację zadań publicznych. Zadaniem członków komisji konkursowych jest opiniowanie ofert złożonych w konkursach oraz rekomendowanie ich do realizacji. Praca przedstawicieli III sektora w komisjach jest pracą społeczną.

Lista powołań do prac w komisji konkursowej w 2021r.

L.p. Nazwa komisji Dziedzina Sygnatura ofert Data
1. Sport dzieci i młodzieży – Sport akademicki Sport BDO/IK/2021/014 13.01.2021
2. Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym (skrót – FAS) BDO/WEA/2021/022 14.01.2021
3. Program wsparcia sportu w dyscyplinach halowych – I półrocze 2021 Sport BDO/IK/2021/025 18.01.2021