Posiedzenie komisji konkursowej ds. NGO UM Szczecin (1/2021)

Dzień Dobry,

Jest mi niezmiernie miło poinformować, że już kolejny rok z rzędu jestem członkiem prac w komisjach konkursowych w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Gminę Miasto Szczecin na realizację zadań publicznych. Zadaniem członków komisji konkursowych jest opiniowanie ofert złożonych w konkursach oraz rekomendowanie ich do realizacji. Praca przedstawicieli III sektora w komisjach jest pracą społeczną.

Na dzisiejszym posiedzeniu opiniowaliśmy wnioski dotyczące wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej w Szczecinie:

Nazwa konkursu: „Sport dzieci i młodzieży – Sport akademicki”.

Organizator: Gmina Miasta Szczecin, Wydział Sportu

Termin realizacji zadań: 18.01.2021 – 31.12.2021

Share This:

Comments ( 0 )

    Leave A Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *